Headerbild

Spårkartor Husumskidan 2017

Husumskidan 2017 genomförs i klassisk stil med bansträckning på konstsnö. De klasser som åker 2,5 km eller längre kommer att köra varvlopp och uppmanas att noggrant kontrollera spårdragningen så att misstag vid varvning ej sker.

Dubbelspår anläggs där spårbädden så tillåter, i skarpa kurvor kommer spår ej att läggas, detta för åkarens säkerhet.

 

"Urspårregeln" enligt regel 343.10.1 gäller även om det är dubbelspår, uppåkt åkare lämnar fri väg vid anmodan.

 

När tävlingen startat skall all åkning ske i markerad åkriktning, åkare och/eller ledare som åker mot åkriktningen kan komma att drabbas av sanktion i form av diskvalificering eller böter. Syftet med åkriktningsanvisningar är alla deltagares säkerhet, därmed skall även ledare efterleva åkriktningen i tävlingsspåren.

2017-01-24: Beslut om att ändra spårdragning har fattats av tävlingsledningen , detta för att försöka få ned farten i vissa branta backar och kurvor för åkarnas säkerhet. Tidigare publicerade spårkartor gäller ej, nya kommer att publivceras snarast.

2017-01-25: Vänligen notera att korrigering av banlängderna har skett, nya spårkartor är nu publicerade enligt desa bansträckningar.

Vallning och test av valla, skidor: Vi kommer att erbjuda spår för test av valla, ett spår att åka upp och ett spår att åka ned, vänligen respektera alla tävlande som finns i samma spårbäddar!

 

Stadion

Husumskidan 400m

Husumskidan 1.3km

Husumskidan 2.8km

Husumskidan 5.4km

Husumskidan 9.3km

 

Adress

Husums IF SK - Skidor Utås 100 896 91 Husum

Kontakt

E-post: info@husumskidor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

SPONSORER 2022-2023