Headerbild

Allmän träningsinfo

INFORMATION KRING VÅRT TRÄNINGSUPPLÄGG

Gruppindelning
Barn och ungdomar utvecklas väldigt olika. I en grupp 11-åringar kan man finna barn med en utvecklingsnivå motsvarande en 9-åring och barn motsvarande en 14-åring. Barnen börjar dessutom träna vid olika åldrar och har olika ambition med sin träning.

Att genomföra träningar som ger varje deltagare maximal utdelning blir därför
väldigt svårt. Barnen delas, av tränarna, in i olika träningsgrupper (som grundar sig på barnens kunnande och utvecklingsnivå).
Grundprincipen är att göra grupper utifrån åkarnas ålder – men det är inte ovanligt att barn, utifrån kunnande och utvecklingsnivå, placeras i en träningsgrupp med yngre (eller äldre) åkare. 

Träningsgrupperna är dock inte helt fasta, utan det kan hända att ett barn tränar med de yngre då det gäller barmarksträningen, men tillhör de äldre på skidåkningen, eller tvärtom.

Det kan även hända att man tex. skadar sig och därför behöver byta träningsgrupp under en period.

Träningstider 
Träning sker normalt på tisdagar och torsdagar kl. 18.00 i Degersjön (om inte
annat angivits). Träningen är ca 1–1,5h. Efter träningen finns det saft och en smörgås till de aktiva.  

På senhösten brukar vi boka idrottshallen i Husum en period för antingen tisdagar eller torsdagar beroende på vilka tider som finns att tillgå.

Köldgräns
Normalt är köldgränsen för träning -15 grader på träningsplatsen.
Föräldrar och de aktiva tar ansvar för att titta på hemsidan eller kontakta tränare om man är osäker inför träning och inte har hört något.

Adress

Husums IF SK - Skidor Utås 100 896 91 Husum

Kontakt

E-post: info@husumskidor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

SPONSORER 2022-2023